Feestelijke lancering Haarlemse Waardemakers

Ondanks het regenachtige weer op 8 februari, trok de lancering van het circulair ambachtsnetwerk Haarlemse Waardemakers veel belangstellenden naar het Seinwezen in Haarlem. Interactie en verbinding waren de sleutelwoorden voor deze succesvolle bijeenkomst. 

De hoge opkomst bevestigde het enthousiasme en de interesse voor circulariteit in onze stad. Direct bij binnenkomst bruiste de netwerksfeer en werden veel nieuwe contacten gelegd.  De aanwezigen waren vooral benieuwd naar wat ons netwerk hen kon bieden.

Lisa Mori van Spaarnelanden en Tom Wielart van Spaarne Werkt benadrukten in hun presentatie dat het netwerk draait om halen en brengen, om doen. Deelnemers delen onder andere kennis, producten, grondstoffen of creatieve ideeën voor meer hergebruik van afval. En gaan daarmee aan de slag. Lisa wees op de nog te vanzelfsprekende wegwerpmaatschappij maar ook op de waarde van lokale initiatieven voor de circulaire economie:

“De Haarlemse Waardemakers staat voor de kracht van samenwerking en het verbinden van deze goede initiatieven in onze stad.”

Tom wierp een kritische blik op de kwaliteit van de producten die we kopen. Vervolgens liet hij zien hoe afvalhergebruik, door circulaire samenwerking, kan leiden tot hoogwaardige producten zoals een bankje van onder andere oude tuinstoelen en lampenkappen gemaakt van flessendoppen. “Onze focus ligt op het lokaal aanpakken van lastig te verwerken restafval zoals plastic (polypropyleen), en het samenbrengen van betrokkenen die hierin een verschil kunnen maken.”

Haarlems circulaire toekomst en eerste waardemaker

Het formele gedeelte werd afgerond met een toekomstvisie van wethouder Economie en Duurzaamheid Robbert Berkhout, waarin hij het belang toelichtte van het circulair ambachtsnetwerk voor Haarlems ambitie om in 2040 volledig circulair te zijn.  

Ook schetste hij de uitdagingen waarvoor we staan. “We moeten onze manier van kijken naar bestaande systemen en processen veranderen.” Toch heeft hij er vertrouwen in: “Het is haalbaar.” Afsluitend verwelkomde de wethouder de eerste Haarlemse Waardemaker Alice Taylor van Stichting MooiZooi tijdens een feestelijk champagnemoment. Alice heeft zich als enthousiaste waardemaker al bewezen in de circulaire economie met haar sociaal, duurzaam en creatief magazijn MooiZooi:

“Dit netwerk sluit naadloos aan bij wat wij al jaren doen. Ik juich dit soort initiatieven toe en kijk uit naar de nieuwe samenwerkingsverbanden die hieruit zullen voortkomen.”

En wat is een circulair netwerk zonder netwerkborrel? Niet alleen om de lancering te vieren, maar ook om nieuwe mensen te leren kennen. Het was een succes, we zijn blij met de eerste positieve reacties. We gaan gemotiveerd Haarlemse Waardemakers verder uitbouwen en ontwikkelen, met als doel meer hergebruik en minder afval. 

Geïnspireerd en wil je deel uitmaken van ons netwerk? Meld je dan hier aan en sluit je aan bij onze missie. 

Deel dit artikel: